De nouveanu sur le probleme de l' ethnogenese des Thraces de l' espace Carpato--Ponto-Danubien a la lumiere des recherches archaeologiques

 • TITLU în română: Din nou asupra problemei etnogenezei tracilor din spaţiul carpato-ponto-dunărean în lumina cercetărilor arheologice
 • Limba de redactare: franceză
 • Secţiunea: ARHEOLOGIE-ISTORIE
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1999
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XX; nr. în TOM: 1-2; anul 1999
 • Paginaţia: 32
 • Pagina: 17
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 33   >  >|