Înnobilarea românilor în epoca principatului autohton al Transilvaniei şi semnificaţiile sale religioase

  • Subiect: Prezenta analiză a pornit de la constatarea că, în cea mai mare parte a ei istoriografia românească a fost tentată să asocieze statutul nobiliar dobândit în perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVI-iea şi anii instaurării stăpânirii habsburgice cu oportunismul şi concesia duse până la totala convertire spirituală a celor înnobilaţi, mai concret cu o supunere în faţa politicii prozelitiste practicate de autorităţile maghiare calvine, supunere echivalentă în ochii multor istorici cu gestul de trădare a neamului şi "legii strămoşeşti'', trădare materializată ulterior în maghiarizare - generatoare, la rândul său, a unor grave consecinţe de ordin spiritual şi politic în evoluţia istorică a neamului românesc din Ardeal.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Etnie şi confesiune
  • Vezi publicația: Mediaevalia Transilvanica
  • Editura: Muzeului Sătmărean
  • Loc publicare: Satu-Mare
  • Anul publicaţiei: 1999
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; nr. în TOM: 1-2; anul 1999
  • Paginaţia: 27-42
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 15   >  >|