Radicalul ar ‘a (se) face, a alcătui’ > ‘a cultiva, a ara’ în limbi indoeuropene şi ne-indoeuropene

 • TITLU în română: Radicalul ar ‘a (se) face, a alcătui’ > ‘a cultiva, a ara’ în limbi indoeuropene şi ne-indoeuropene
 • Subiect: În articole anterioare (vezi mai ales Poruciuc 1997 şi 1998) desemnam ca "egiptoide" unele importante corespondenţe glotice pe care egipteana veche (limbă hamiticâ, de interpretat ca moştenitoare a unor idiomuri vorbite de neoliticii Semilunii Fertile) o are cu limbile indoeuropene ale Europei (şi în măsură mult mai redusă cu limbile indoeuropene indo-iraniene). Tot acolo am susţinut ideea că proto-indoeuropenii pastoral-stcpici care au început indoeuropenizarea Europei dinspre est, prin spaţiul nord-pontic, au învăţat agricultură şi, implicit, terminologie agricolă de la autohtonii eneolitici ne-indo- europeni ai Europei estice.
 • Limba de redactare: română
 • Secţiunea: LINGVISTICĂ
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 2000
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: nr. în TOM: 1-2; anul 2000
 • Paginaţia: 11
 • Pagina: 5
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 25   >  >|