Aspecte privind aplicarea dreptului roman în Dacia Romană - dreptul de succesiune şi moştenitorii liberţi

  • Subiect: Studiul de faţă analizează modul cum era aplicat dreptul roman în problemele legate de succsiune şi moştenire a liberţilor din Dacia romană folosind îndeosebi sursele epigrafice descoperite în acest spaţiu istorico-geografic. Un număr important de liberţi îşi desemnau moştenitori prin testament, formulele „ex testamento, secundum volanti, terstamento, testamento iussit” evidenţiiând acest fapt.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză)
  • Secţiunea: Arheologie şi istorie/ Archeologie et Histoire/ Archaeology and History
  • Vezi publicația: Zargidava - Revistă de Istorie
  • Editura: Docuprint
  • Loc publicare: Bacău
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XV; 21 martie; anul 2016
  • Paginaţia: 58-65
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 35   >  >|