Repere cronologice pentru nivelurile de locuire getice timpurii de la Satu Nou - „Valea lui Voicu” (com Oltina, jud. Constanţa)

 • TITLU în română: Repere cronologice pentru nivelurile de locuire getice timpurii de la Satu Nou - „Valea lui Voicu” (com Oltina, jud. Constanţa)
 • Subiect: Cercetările arheologice din anii 2000-2001 au interceptat mai cu seamă nivelurile 8 şi 9 ale aşezării fortificate de la Satu Nou, punctul „Valea lui Voicu”, care reprezintă începutul ocupării sitului de către geţi. În contribuţia de faţă sunt descrise şi analizate cele mai însemnate resturi de locuire şi materiale arheologice caracteristice ale nivelurilor respective. Între acestea se remarcă numeroase fragmente de amfore ştampilate, precum şi patru fibule de schemă La Tène a căror poziţie cronologică este clar delimitată de importurile din centrele de producţie din lumea greco-elenistică în deceniile anterioare mijlocului sec. III a. Chr.
 • Limba de redactare: română
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 2010-2011
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV-XXVI; nr. în TOM: 2-3; anul 2010-2011
 • Paginaţia: 100
 • Pagina: 71
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 16   >  >|