Ceramica tip Kuty - arie de răspândire

  • Subiect: „Ne vom opri la prezentarea ceramicii tip Kuty, recunoscută din perioada medievală, având o arie de răspândire şi influenţe bizantine, aşa cum afirmă Barbu Slătineanu referindu-se la arta ceramicii din Evul Mediu: „Din amestecul tradiţiei populare şi din arta bizantină importată a luat naştere o artă locală care a dăinuit până la sfârşitul secolului al XVII-lea”.Autorul conturează mai multe grupe ale acestui tip de ceramică. Grupele care atrag atenţia, sunt cele în care intră „cupe şi străchini cu decorul realizat în tehnica «sgrafitto», fin executat, bogat ornamentate cu figuri omeneşti, animale, împletituri datate secolele XI-XII şi a doua grupă în care intră străchini cu fond alb-verzui, cu desene stilizate, incizate mai larg şi mai adânc decât cele din prima grupă, şi sunt colorate cu galben, verde şi maron. Este felul cel mai răspândit la bizantini. El este din secolul al XIII-lea, fiind caracteristic dinastiei Paleologilor şi se pierde până la sfârşitul secolului al XVI-lea. Din acest tip se găsesc numeroase exemplare în cetăţile bizantine şi turceşti de pe coastele Mării Negre şi în diverse localităţi din Muntenia şi Moldova. Unele vase au fost importate, iar cea mai mare parte a fost făcută de olari localnici.”
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Studii
  • Vezi publicația: Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională. Buletin Informativ
  • Editura: Patrimonia
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2022
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 7; ianuarie-martie; anul 2022
  • Paginaţia: 39-41
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 12   >  >|