Ape curgătoare şi izvoare sărate: etnomanagement şi management actual în arealul Moldovei (bazinele hidrografice Siret şi Prut)

  • Subiect: Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze importanţa pe care o joacă rezervele de apă în viaţa comunităţilor locale şi să cuantifice valoarea unor elemente de bază care pot afecta proprietăţile chimice ale acestora (salinitate, pH). Cele mai multe ape din estul României sunt afectate de un grad relativ ridicat de salinitate, au duritate mare sau sunt practic poluate. Apele din zona montană şi submontană carpatică pot fi influenţate direct de apariţia zăcămintelor de sare la suprafaţă. Cele din podişul Moldovei sunt influenţate de apariţia izvoarelor cu alimentare din pânza freatică, care spală substratul salinizat. Există o diferenţă evidentă între gradul de salinitate al izvoarelor din arealele salinizate şi arterele hidrografice aferente. Cele mai sărate izvoare se găsesc în arealul Subcarpaţilor Moldovei, unde zăcămintele de sare aflorează. Salinitatea redusă a arterelor mai mari este dată de debitele lichide importante, care diluează cantitatea de săruri. Salinitatea ridicată şi pH-ul se resimt cu pregnanţă la râurile mici, cu debite reduse. Sursele de apă sărată sunt utilizate la scară locală şi în acest sens există un management popular tradiţional (ethnomanagement); ele îşi găsesc o utilizare pozitivă în consumul casnic, pentru conservarea unor alimente, pentru prepararea brânzeturilor de la stânele montane izolate sau pentru conservarea şi apărarea furajelor contra rozătoarelor. Etnoarheologia surselor de apă sărată evidenţiază maniera de utilizare, în trecut şi prezent, a apelor sărate din bazinele hidrografice Siret şi Prut (Moldova). Apele sărate au contribuit la asigurarea hranei (prin conservare) în anotimpurile neproductive. În mod paradoxal, etnomanagementul apelor sărate reprezintă o reuşită la nivel local, în timp ce managementul modern trebuie să se dezvolte şi mai mult pentru asigurarea unei calităţi superioare a apelor dulci.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Omul, fluviul şi marea: studii de arheologie şi istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare
  • Editura: Mega
  • Loc publicare: Cluj-Napoca
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 2017; seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 13
  • Paginaţia: 423-442
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 33   >  >|