Al II-lea Congres internaţional de tracologie, Bucureşti, 4-10 septembrie 1976