Ladislav Olexa, Nižna Myšľa Osada a pohrebisko z dobybronzovej, Arceologiché pamätniky Slovenska, zv. 7, Košice 2003