Minorităţile naţionale din România (1918-1938)

  • Subiect: Istoria ne învaţă că problema minorităţilor trebuie abordată în spirit umanist, de toleranţă şi înţelegere reciprocă. Numai un regim democratic real poate să asigure deplina egalitate în drepturi şi obligaţii între toţi locuitorii indiferent de naţionalitate, care Ia rândul lor trebuie să-şi manifeste loialitatea şi sprijinul faţă de statul ai căror cetăţeni sunt.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Istoria secolului XX
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Editura: Fundaţia Culturală ,,D. Bolintineanu"
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1999
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 64; anul 1999
  • Paginaţia: 71-88
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 25   >  >|