Din activitatea Partidului Naţional- Popular în Banat la începutul anului 1948