Crucea de piatră de la Ulmet-Stoina, arc peste timp

  • Subiect: Începând cu secolele XVII- XVIII, crucile-troiţe se făceau din piatră, graţie trăiniciei materialului folosit pentru sculptarea lor, multe dintre acestea, scrise cu litere chirilice, dăinuind până în zilele noastre. În Gorj mai există 11 astfel de troiţe, declarate monumente istorice. Troiţele au avut un rol bine definit în societatea feudală, fiind ridicate pentru a comemora o bătălie, pentru a marca locul unor foste monumente (ca în cazul Crucii lui Ursache de la Polovragi, ridicată pe locul unei cetăţi dacice), sau pentru a aduce la cunoştinţă o lege sau o hotărâre domnească. De asemenea, crucile de piatră mai aveau rol de hotar între localităţi-cazul crucii de la Stoina- sau acela de a aduce în atenţia comunităţii şi a trecătorilor numele unor persoane sau întregi familii ce au avut rol de donatori. Ele se numesc şi cruci de drum, pentru că erau ridicate pe marginea drumurilor, unele dintre ele marcând în prezent drumuri dispărute. La început, numai neamurile de rang boieresc ridicau cruci, dar mai târziu au început şi oamenii de condiţie mai modestă să le ridice. Obiceiul de a ridica astfel de monumente a continuat şi în secolul XIX, de exemplu crucea din Logreşti, dar aceasta nu mai este scrisă în chirilică şi nici monument istoric nu a fost declarată, cu toate că a fost ridicată în anul 1930. În prezent, troiţele se construiesc din lemn.Cele 11 cruci de piatră scrise în chirilică ce mai există în Gorj se află la: Târgu Jiu, Stoina (sat Ulmet), Turburea (sat Spahii), Turburea (sat Poiana), Polovragi (Crucea lui Ursache), Bengeşti Ciocadia (sat Pereşti), Bengeşti Ciocadia (sat Bengeşti Ciocadia -2), Bengeşti Ciocadia (sat Bălceşti- a lui Popa Ilie), Câlnic (sat Câlnic) şi Prigoria (sat Bucşana).
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: III. Etnografie
  • Vezi publicația: Litua - Studii şi Cercetări
  • Editura: Muzeul Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu”
  • Loc publicare: Târgu Jiu
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVIII; anul 2016
  • Paginaţia: 367-369
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  22 / 48   >  >|