Săpăturile arheologice de la Bulci (judeţul Arad) în anul 1978. Raport preliminar

  • Subiect: Raportul este o prezentare sumară a cercetărilor arheologice efectuate în anul 1978 în situl de la Bulci-Cetate, jud. Arad. Cele mai vechi urme de locuire sunt specifice culturilor Tisa şi Coţofeni. Vestigiile primei epoci a fierului sunt puţine. Importante sunt resturile unui sit din epocă romană, din care sunt menţionate cărămizi cu ştampila legiunii a XIII Gemina, însă predominante sunt resturile unei abaţii benedictine. Tot aici este menţionată o posibilă fortificaţie romană în locul Dâmbul lui Roman.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Materiale şi Cercetări Arheologice
  • Editura: Editura Academiei Republicii Populare Române
  • Loc publicare: bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1979
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 1979
  • Paginaţia: 289-290
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  61 / 90   >  >|