Unele aspecte privind situaţia ărănimii din plasa Dâmboviţa în primii ani după Revoluţia de la 1848