Săpăturile arheologice din Târgovişte - 1972. Aşezarea prefeudală