Aestimio, aestimare, aestimator. Observaţii pe marginea unor articole de glosar

  • Subiect: Prin truda membrilor colectivului de istorie medievală al lnstitului de Istorie din Cluj-Napoca şi cu colaborarea binevoitoare a unor latinişti de la Facultatea de Litere Almae Matris Napocensis s-a închegat un instrument de lucru foarte util, atât pentru cercetătorii consacraţi ai istoriei medievale, cărora le pune la dispoziţie adevărate micromonografii ale unor realităţi istorice medievale din Transilvania (instituţii, relaţii sociale, relaţii economice, cultură materială, cultură spirituală, particularităţi locale, relaţii cu principatele române de peste Carpaţi etc.) ordonate într-o riguroasă ordine cronologică, cu specificarea particularităţilor diplomatice (transumpt, original, copie) prin trimiteri clare la sursele documentare: ediţii de documente, acte originale etc., cât şi pentru filologii latinişti, cărora le oferă un abundent material lingvistic legat de particularităţile limbii latine medievale aşa cum este ea reflectată de documentele istorice medievale (de la variante grafice la, schimbări spectaculoase ale conţinutului semantic al termenilor, particularităţi morfologice, sintactice etc.); în fine, last but not least, acest instrument îşi vădeşte utilitatea şi pentru generaţia tînără de istorici medievalişti precum şi de latinişti aspiranţi cărora le oferă o poartă largă de intrare într-un domeniu fascinant, care mai are încă multe taine ce se cer dezvăluite (traducerile care însoţesc exemplificările la voci se adresează de bună seamă acestei categorii de viitori utilizatori).
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Instrumenta
  • Vezi publicația: Mediaevalia Transilvanica
  • Editura: Muzeului Sătmărean
  • Loc publicare: Satu-Mare
  • Anul publicaţiei: 1999
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; nr. în TOM: 1-2; anul 1999
  • Paginaţia: 125-154
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 15   >  >|