Archaeological research at Pietroasa Mică – Gruiu Dării (2019–2020). The Late Eneolithic period

 • TITLU în română: Cercetări arheologice la Pietroasa Mică - Griu Dării (2019-2020). Perioada eneolitică târzie
 • Subiect: În cursul campaniilor din anii 2019–2020, cercetarea nivelurilor eneolitice s‑a desfăşurat în secţiunea 11, situată în partea de NV a sitului de la Pietroasa Mică – Gruiu Dării. Au fost identificate şi cercetate zece complexe arheologice eneolitice: C113 şi C295 (resturi de construcţii incendiate); C295a („aglomerare” de materiale arheologice); C298 (grupare de pietre dispuse circular); C296–297 şi C299–302 (gropi şi/sau alveolări). În cele două campanii a fost continuată şi finalizată cercetarea unor complexe pre‑ şi protoistorice care au secţionat câteva dintre amenajările eneolitice menţionate: C293 (groapă identificată în caroul C), C275 (şanţ de fundaţie observat pe toată lungimea S11 şi care intră în profilele de NE şi SV) – ambele atribuite epocii bronzului; C204 (caroul D) şi C229 (caroul B) – gropi atribuite epocii fierului.
 • Limba de redactare: engleză
 • Secţiunea: ENEOLITIC / ÉNÉOLITHIQUE / ENEOLITHIQUE
 • Vezi publicația: Materiale şi Cercetări Arheologice
 • Editura: Editura Academei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 2022
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 18; anul 2022; serie nouă
 • Paginaţia: 45-74
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 18   >  >|