Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliş, jud. Arad) şi din partea de SV a Masihului Highiş