Kein adiaphoron? Sprache und bekenntnis im nachreformatorischen Siebenburgen

  • TITLU în română: Nu este adiaphoron? Limbă şi confesiune în transilvania postreformatorică
  • Subiect: „Pornind de la însemnările de calendar din 1592 despre germanizarea slujbei la Braşov, articolul de faţă îşi propune să cerceteze dacă şi în ce măsură limba liturgică a fost un adiaphoron în Transilvania postreformatorică, mai precis în Biserica de Confesiune Augustană. Pe baza primelor scrieri ale Reformei ca şi a hotărârilor sinodale s-a arătat că limba latină, ca limbă liturgică, n-a fost niciodată abandonată în totalitate. A existat însă amendamentul ca acele părţi ale liturghiei care erau fundamentale din punct de vedere doctrinar şi, în primul rând, administrarea sacramentelor să se desfăşoare în limba vernaculară. Limba a dobândit astfel statutul unui adiaphoron aparte, care, în procesul formării confesionale, a căpătat valenţele unei mărturisiri de credinţă.”
  • Limba de redactare: germană
  • Vezi publicația: Banatica
  • Editura: Muzeului Banatului Montan
  • Loc publicare: Reşiţa
  • Anul publicaţiei: 2011
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 21; anul 2011
  • Paginaţia: 73-87
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 34   >  >|