Relaţii militare romano-franceze în anii '30 ai secolului trecut. Colaborarea româno-franceză în domeniul informaţiilor militare

  • Subiect: Prima conflagraţie mondialâ a dovedit faptul câ un stat ce nu detinea un putemic aparat de culegere a informaţiilor avea un mare handicap. lnformaţia a devenit un lucru vital, care putea hotârî soarta unor bâtâlii şi chiar a unor popoare. Dacâ pâna la prima conflagraţie mondială lipsa de informatii se putea compensa printr-o armatâ numeroasă şi bine dotatâ, dupâ experienţa acestui râzboi a devenit evident câ informaţia era mai importantă, de multe ori, decât capacitatea de luptâ a trupelor.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Judeţean Argeş
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2003
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XII; anul 2003; seria istorie
  • Paginaţia: 621-
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  65 / 67   >  >|