• Subiect: This article is based on various excavations from several neolithic settlements in the Romanian region of Banat (Gornea, Zorlent, Bucovăţ, Parţa, Balta Sărată etc.) and on some of their researches and it is the result of the collaboration between the architect and the archaeologist. The researchers tried to sketch an image of the neolithic architecture în these settlements, pointing out some types and making a few general remarks. Acest articol se bazează pe diverse săpături arheologice din mai multe aşezări neolitice aflate în partea românească a Banatului istoric (Gornea, Zorlent, Bucovăţ, Parţa, Balta Sărată etc.) şi asupra unor cercetări ale acestora, fiind rezultatul colaborării dintre arhitect ţi şi arheologi. Cercetătorii au încercat să schiţeze o imagine a arhitecturii neolitice din aceste aşezări, subliniind unele tipuri şi făcând câteva observaţii generale.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Banatica
  • Loc publicare: Reşiţa
  • Anul publicaţiei: 1991
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 11; anul 1991
  • Paginaţia: 87-118
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 26   >  >|