Podişor - (amareu) - casa memorială Vasile Lucaciu, Apa