Die Sarmatische verteidigungsausrustung und - bewaffnung

 • TITLU în română: Echipamentul şi armamentul defensiv sarmatic
 • Subiect: La fel ca şi alte popoare ale lumii antice, sarmaţii au folosit şi ei echipamentul militar şi armamentul defensiv. Ambele au fost larg utilizate de sarmaţi pe parcursul istoriei lor. Faptul este dovedit de descoperirile arheologice coroborate cu informaţiile din sursele narative şi reprezetările de pe mai multe monumente. Trebuie menţionat faptul că în istoria armamentului şi a artei militare la sarmaţi se disting două mari perioade (Hazanov 1970, p. 53). Prima perioadă cuprinde secolele VI-II a.Ch., iar a doua cuprinde perioada din a doua jumătate a secolului I a.Ch. până la sfârşitul secolului IV d.Ch. (Hazanov 1971, p. 64). Tot la sarmaţi se evidenţiază o perioadă de trecere care se derulează pe parcursul secolelor I a.Ch.-I d.Ch., când arta mililtară sarmată cunoaşte mari transformări (Hazanov 1971, p. 64). Menţionez şi faptul că la sarmaţi, la fel ca şi la alte popoare, armamentul a evoluat, iar odată cu el şi tehnica de luptă, astfel unele arme ieşeau din dotare, iar altele le luau locul. Una din armele de apărare individuală folosită de sarmaţi a fost armura. Studiul de faţă face o trecere în revistă a echipamentului de atac şi defensiv folosite de sarmaţi.
 • Limba de redactare: germană
 • Secţiunea: Barbarii la est de provinciile Dacia Porolissensis şi Dacia Apulnesis / Die Barbaen östlich von der Provinzen Dacia Polorissensis und Dacia Apulensis
 • Vezi publicația: Acta Musei Porolissensis: ActaMP
 • Editura: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
 • Loc publicare: Zalău
 • Anul publicaţiei: 1997
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXI; anul 1997; subtitlu: Romani şi barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien
 • Paginaţia: 909-934
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  21 / 22   >  >|