Morfostructura şi cadrul geomorfologic al aşezărilor din Valea Rîului Doamnei

  • Subiect: Bazinul Râului Doamnei se suprapune versanţilor sudici ai Munţilor Fâgăraş, Subcarpaţilor Getici şî Piemontuluî Getic, zona de vârsare în Argeş aflându-se la contactul cu Câmpia piemontanà a Piteştilor. Bazinul are cea mai mare dezvoltare în sectorul montan (43 km lungime şi 351 kmp suprafaţâ), care deţine circa 40% din cursul sâu şi aproape 48% din suprafată.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Judeţean Argeş
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2004
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XIII; anul 2004; seria Istorie
  • Paginaţia: 691-707
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  60 / 61   >  >|