Cîteva tipărituri ocazionale timişorene identificate în fosta colecţie bibliofilă Janos Vasarhelyi din Arad