Ceramica de Horezu - Analiza ergonomică a activităţii de ornare a vasului ceramic

  • Subiect: Autorul prezintă informaţii cu privire la tehnicile şi metodele de ornare a ceramicii de Horezu. Informaţiile sunt de natură ergonomică. Conform articolului de faţă, ergonomia a fost definită de Murrell, iniţiatorul ei, ca " ... studiul ştiinţific al relaţiei dintre om şi mediul său de muncă. În acest sens, mediul include nu numai mediul Înconjurător În care lucrează, ci şi materialele şi sculele, metodele de lucru şi organizarea activităţii sale, fie ca individ, fie ca membru al unui colectiv de muncă. Toate acestea corelate cu natura Însăşi a omului, cu abilitatea, capacitatea şi limitele sale." (Burloiu, 1990).
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Acta Musei Maramorosiensis
  • Editura: Muzeul Maramureşului
  • Loc publicare: Sighetul Marmaţiei
  • Anul publicaţiei: 2005
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; anul 2005
  • Paginaţia: 55-60
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 41   >  >|