Sacrul - repere pentru o hermeneutică etnologică a faptului de cultură