1 Decembrie 1918. Întregire naţională şi spirit european

  • Subiect: „Ziua de 1 Decembrie 1918 este înscrisă în conştiinţa românească drept un moment crucial în destinele ţării. Dată a împlinirii idealului naţional, 1 Decembrie 1918 condensează caracteristicile devenirii noastre, cu întreaga bogăţie de sensuri şi mesaje pe care aceasta le degajă şi în care vedem stimuli vii pentru activitatea prezentă. Se stabilesc, astfel, între trecut şi contemporaneitate circuite comunicative intense şi permanente cu funcţie dinamică şi creatoare. Originea Unirii din 1918 este de căutat în unitatea spaţiului geografic carpato-dunăreano-pontic, a vieţii materiale şi spirituale a poporului român, în conştiinţa unităţii sale de neam şi de limbă, afirmată explicit de cei mai de seamă cărturari români din secolele XV-XVIII şi constatată de numeroşi străini.”
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Studii de istorie
  • Vezi publicația: Revista arhivelor: RA
  • Editura: Arhivele Naţionale ale României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2003
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 65; nr. în TOM: 1-2; anul 2003; subtitlu: Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu
  • Paginaţia: 42-47
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 42   >  >|