Colectivul Secţiei de Istorie a Muzeului Banatului în anul 2006