• Subiect: Muzeul orăşenesc din Bechet conţine în colecţia sa de arheologie obiecte ce pot fi atribuite epocii neolitice (silexuri, fragmente de râşniţe din piatră, ceramică, greutăţi, topoare din piatră), epocii bronzului (ceramică), epocii fierului (ceramică) şi epocii romane (ceramică, fragmente anepigrafe de cărămizi, fragmente de conducte ceramice ş.a.). Acest fapt atestă intensa locuire pe teritoriul Bechetului în întreaga preistorie şi antichitate, mai ales că este vorba despre un punct situat în vecinătatea vărsării Jiului în Dunăre. Articolul de faţă atrage atenţia asupra ceramicii romane şi romane târzii de la Bechet, având în vedere că până la momentul publicării nu s-a întreprins o analiză atentă în acest sens. O aşezare romană târzie semnalată aici a fost datată până la sfârşitul secolul al IV-lea , datare susţinută de circulaţia monetară care sfârşeşte la Iulian Apostatul şi Procopius.
  • Limba de redactare: română; engleză
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 1999
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XI; anul 1999; seria arheologie-istorie
  • Paginaţia: 74-78
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 20   >  >|