Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D.