Cîteva fotografii referitoare la preotul Victor Mironescu (1883-1929) din satul Miorcani, fostul judeţ Dorohoi