Colaborarea cu întreprinderile industriale în procesul de restaurare a exponatelor tehnice