Din istoria învăţămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913

  • Subiect: „Dezvoltarea şi generalizarea învăţământului au fost „reclamate cu putere şi convingere pentru întâia dată de reprezentanţii iluminismului european” 1. Pentru populaţia românească „tolerată” începuturile promovării accesului la educaţie a fost posibil datorită înfiinţării Bisericii Greco-Catolice Române din Transilvania. Măsurile politice, corelate cu acţiunile elitelor româneşti, preponderent ecleziastice, ale secolului al XVIII-lea, de promovare a învăţământului şi de creştere a cotei de şcolarizare au dus la înfiinţarea primelor şcoli confesionale grănicereşti. Şcolile din graniţa militară a Banatului, prin modul lor de organizare şi funcţionare, erau superioare şcolilor civile. În 1872 funcţionau, pentru Regimentul de Graniţă nr. 13 româno – bănăţean din Caransebeş, un număr de 78 de şcoli comunale româneşti.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Banatica
  • Editura: Muzeului Banatului Montan
  • Loc publicare: Reşiţa
  • Anul publicaţiei: 2010
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 20; nr. în TOM: 2; anul 2010
  • Paginaţia: 245-255
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  14 / 25   >  >|