Despre un opaiţ de lut bizantin creştin din Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca