Muzeul în conştinţa comunităţii locale - proiect de cercetare relaţii publice -