Criterii de selecţionare a monumentelor pentru muzeele etnografice în aer liber

  • Subiect: „Pentru a fi bine Înţelese - spunea Dimitrie Gusti În cuvîntarea rostită la inaugurarea Muzeului Satului din Bucureşti - obiectele trebue să fie aşezate În muzeu, aşa cum sînt ele În real~taitie, nu Între puiză, ci Înrtr-o casă adevărată, nu Între standuri, ci În bătătură din gospodăria omului. Ne trebuie cu orice chip un muzeu În aer liber În care standurile să fie case Întregi ţărăneşti, ele Înşile piese de muzeu, casele la rîndul lor fiind aşezate astfel ca să Închipuiască un sat adevărat.”
  • Limba de redactare: română, germană
  • Vezi publicația: Cibinium
  • Editura: Muzeului Tehnicii Populare
  • Loc publicare: Sibiu
  • Anul publicaţiei: 1966
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 1966
  • Paginaţia: 41-48
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 15   >  >|