Aspecte privind structura clasei muncitoare din Bucureşti în anii 1934-1938