O istorie a Regimentului 18 Gorj

  • Subiect: Articolul oferă o recenzie a cărţii „Regimentul Gorj nr. 18 <>”, carte publicată la editura „Măiastra”, Târgul Jiu, anul 2011. La început de mileniu trei, se pare că istoria evenimenţială a început „să piardă teren”, în favoarea uneia dedicată mai mult vieţii cotidiene a individului sau a unei comunităţi, începând din antichitate, până în zilele noastre. Monografi ile dedicate marilor personalităţi, evenimentelor importante care au jalonat istoria, ocupă un loc secund, fiind utilizate mai mult de specialişti. În această categorie putem introduce şi articolele, studiile sau tratatele de istorie militară care, odinioară, stârneau interesul tuturor cititorilor.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: V. Memorialistică
  • Vezi publicația: Litua - Studii şi Cercetări
  • Editura: Muzeului Judeţean Ialomiţa
  • Loc publicare: Târgu Jiu
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XIV; anul 2012
  • Paginaţia: 365-366
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  31 / 32   >  >|