• Subiect: „Rândurile care urmează pornesc de la interpretările relativ recente ale conceptului de patrimoniu, aşa cum sunt ele încurajate de UNESCO şi de ICOM, cum se manifestă în reprezentări instituţionale şi cum sunt elaborate într-o literatură de specialitate care a cunoscut în ultimii ani o proliferare stăruitoare. Decupajul pe care îl operează autoarea lor priveşte o porţiune distinctă, la nivelul conţinutului referenţial şi semantic, din amplul câmp al fenomenului patrimonial. Segmentul ales are în vedere patrimoniul etnologic, dar nu în generalitatea lui, ci privit în datele sale muzeistice şi în raport cu prezentul cultural. Aşa cum se indică în titlu, supuse dezbaterii sunt Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder'' din Sibiu şi elemente din activitatea de patrimonializare desfăşurată aici în decursul a trei ani: 2006-2008. Pentru consideraţiile din prezentul articol, această activitate este deopotrivă punct de plecare pentru exemple semnificative şi loc de revenire după interogaţii sau reflecţia critică de ordin generalizant. Ele se axează pe un obiect de analiză concret: legăturile variate, dar constante, dintre colecţiile contemporane gestionate la muzeul menţionat şi contextul social specific în care acestea sunt actualizate.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Cibinium
  • Loc publicare: Sibiu
  • Anul publicaţiei: 2006-2008
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 2006-2008; seria 2006-2008
  • Paginaţia: 48-61
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 48   >  >|