Preliminariile Legii monumentelor istorice din 1892. Fapte istorice, juridice şi deprinderi estetice