Hanul Solacolu (Bucureşti), casa de la răscruce de lumi; analiza complexă şi premizele restaurării