“Stefano il Grande, Ponte tra l’Oriente e l’Occidente”, Expoziţie, Muzeele Vaticanului, octombrie 2004