Clădiri din Sinaia, opere ale arhitectului Duiliu Marcu, propuse a fi clasate