Conservarea şi restaurarea operelor de artă în trecut