Tîrgovişte. Consideraţii asupra începuturilor oraşului medieval