Cîteva consideraţii cu privire la bazilicile scurte din bazinul Hîrtibaciului şi zona Sibiului