Moduri de iluminat brute şi semi-brute în lume.

  • Subiect: Dintre toate mijloacele de iluminat, lămpile şi lumânările împreună cu suporturile lor de diverse feluri şi vechimi, reprezintă „partea leului" în bibliografia ştiinţifică. Sunt rare studiile dedicate surselor de iluminat simple, adesea descrise ca şi „ arhaice". În această cercetare dorim să punem în valoare folosirea acestor tehnici de-a lungul timpului şi rolul fundamental pe care acestea îl joacă în diferitele perioade ale umanităţii, în mod special atunci când unele societăţi, în anumite circumstanţe sociale, economice sau politice au trebuit să revină la utilizarea lor, cu toate că mijloace de iluminat mult mai performante erau deja disponibile. În grija noastră de a prezenta o cercetare atât diacronică, cât şi interdisciplinară, am combinat elemente din publicaţii etnografice, antropologice, arheologice şi iconografice. Articolul de faţă se focalizează pe două mari secţiuni: modurile de iluminare „ brute" - făcând apel la un singur material -şi cele „ semi-brute" - care recurg la mai multe materiale sau tehnici. În prima categorie, descriem diferitele utilizări, statice sau mobile, ale lemnului sau ale plantelor din zone mlăştinoase, in primis se foloseau lemnul de brad, scoarţa de stejar şi tijele de papură, specifice pentru Europa şi America de Nord şi „ nuca braziliană" pentru America de Sud sau „ candela boşimanului" pentru Africa meridională. În cea de-a doua categorie, analizăm tipurile de torţe care implică utilizarea diferitelor combinaţii de fibre vegetale şi grăsimi animale, smoală sau răşină, în special pe continentul european şi de asemenea exemplul de torţe de „ candlenut-tree " , atestate în special în Australia, în Hawai şi în Indonezia. În ambele secţiuni subliniem rolul pe care anumite animale l-au jucat ca sursă de lumină pentru triburile ce trăiau în zona rece din emisfera nordică. Este cazul aşa-numitelor „ candlefishes" pescuite în Pacific sau cel al „petrels" vânate în Insulele Shetland. Tot din regnul animal, detaliem rolul jucat de licuricii vii cu lumina fixă în culturile Americii precolumbiene, ale Indoneziei şi ale Japoniei. În sfârşit, un scurt text face o trecere în revistă a tehnicilor utilizate în România cu exemple specifice cum ar fi torţele din porumb sau bolurile de răşină dotate cu fitile din lemn.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Cibinium
  • Editura: ASTRA Museum
  • Loc publicare: Sibiu
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 2013; seria 2013
  • Paginaţia: 235-252
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 34   >  >|