Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei terenurilor de interdune din Câmpia Nirului

  • Subiect: Reţeaua hidrografică complexă a Câmpiei Nirului a dat naştere unei diversităţi floristice deosebite. Articolul trece în revistă specii de plante nesemnalate până acum în literatura de specialitate, unele din ele considerate foarte vechi, chiar relictare. Se apreciază că secarea bălţilor şi despăduririle vor influenţa substanţial configuraţia biogeografică a albiilor de interdune .
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Satu Mare - Studii şi Comunicări
  • Anul publicaţiei: 1975
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; anul 1975; seria Istorie - Etnografie - Ştiinţele Naturii - Muzeografie
  • Paginaţia: 231-246
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  17 / 21   >  >|