Slashing knives (Hiebmesser) - Curved dagger (sica, -ae). Their function and symbolic role in the la tente panoply of weapons

  • Subiect: Panoplia de arme „standard” de tip La Tène este formată dintr-o spadă lungă, o lance şi un scut. Panopliile de arme din Europa temperată sunt însoţite frecvent de cuţite având o formă specifică culturii La Tène (denumite Hiebmesser în literatura germană), în timp ce panopliile similare de la sfârşitul epocii fierului din zona nord-balcanică, de la Dunărea de Jos şi din Transilvania au în componenţă pumnale curbe denumite sica. Asocierea cuţitelor menţionate cu arme în cadrul unor inventare funerare a condus spre ideea că ele reprezintă la rândul lor instrumente de luptă. Analiza contextelor de descoperire a relevat însă altă funcţionalitate. Cuţitele de lovit au constituit instrumente pentru tranşarea şi dezosarea cărnii, fiind utilizate în banchete colective de către „organizatori” ca simboluri de statut. Cu totul altfel stau lucrurile cu cuţitele curbe de tip sica. O serie de contexte arheologice, morfologia şi ornamentica pieselor, analogiile arheologice, istorice şi etnografice, indică faptul că sica a constituit mai degrabă un instrument pentru săvârşirea sacrificiilor. În acest caz putem presupune că elita războinică nord-balcanică şi nord-dunăreană, a cărei identitate şi funcţie socială era exprimată public prin panoplii de arme de tip La Tène, a exercitat şi funcţii rituale. Imaginea de arme „etnice”, aparţinând poporului învins, pe care a promovat-o Columna traiană se datorează probabil rolului de status simbol pe care l-au jucat obiectele respective în societatea Daciei preroman.
  • Limba de redactare: engleză
  • Secţiunea: Epoca metalelor
  • Vezi publicația: Acta Musei Porolissensis
  • Editura: Editura Porolissum a Muzeului Judeţean
  • Loc publicare: Zalău
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXVIII; anul 2016; subtitlu: Anuarul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; seria arheologie - restaurare - conservare
  • Paginaţia: 199-222
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 30   >  >|